International Faculty

Dr. Denny Lie

Dr. Y. G. Rhee

Dr Thierry JoudetDr. Amit Joshi

Dr. Ajay Malviya

Dr. Rene VerdonkEminent National Faculties


Dr. Abhay Narvekar

Dr. Anant Joshi

Dr. Ashish Babulkar

Dr. Bhasin

Dr. Clement Joseph

Dr. Deepak Chaudhary

Dr. Deepak Goyal

Dr. Dinshaw Pardiwala

Dr. D V Rajan

Dr. Gopinath

Dr. IPS Oberoi

Dr. J Maheshwari

Dr. Kanchan Bhattacharya

Dr. Karthik Selvaraj

Dr. Leonard Ponraj

Dr. Milind Pimprikar

Dr. Nishith Shah

Dr. Parag Sancheti

Dr. Prateek Gupta

Dr. Pushpinder Bajaj

Dr. Raghuveer Reddy

Dr. Ram chidambaram

Dr. Roshan Wade

Dr. S. Arumugam

Dr. Sachin Tapasvi

Dr. Sanjay Desai

Dr. Sanjay Trivedi

Dr. Santosh Sahanand

Dr. Shripathi Rao

Dr. Sundararajan S

Dr. Swarnendu Samantha

Dr. Vivek Pandey


© 2019 IASCON 2019. ALL RIGHTS